💡تازه های امروز لرنیتو💡


برنامه جامع مطالعاتی

برنامه مطالعاتی ویژه رشته تجربی
excel
برنامه مطالعاتی ویژه رشته ریاضی
excel

قابل توجه کلیه دانش آموزان عزیز

با توجه به تعطیلی مدارس و لزوم داشتن برنامه مطالعاتی و تمرینی ویژه این ایام ، برنامه روزانه درسی لرنیتو ایجاد شده است.


رشته تجربی

1- شیمی 2 : گروههای عاملی تا انتهای فصل 2

2- دینی 2 : درس 12

3- ریاضی 2 : توابع لگاریتمی

4- فیزیک 2 : نیروی وارد بر ذره + نیروی وارد بر سیم

رشته ریاضی

1- شیمی 2 : گروههای عاملی تا انتهای فصل 2

2- دینی 2 : درس 16

3- حسابان 1 : توابع لگاریتمی

4- گسسته : جایگشت‌هاب باتکرار + معادلات خطی با ضریب واحد

5- فیزیک 2 : میدان مغناطیسی
رشته تجربی

1- فیزیک 2 : مغناطیس + میدان مغناطیسی

2- فارسی 2 : درس 16

3- ریاضی 2 : توابع نمایی

4- زبان 2 : گرامر درس 3

رشته ریاضی

1- حسابان 1 : پیوستگی

2- فارسی 2 : درس 16

3- شیمی 2 : غذای سالم + غذا،ماده و انرژی،گروه‌های عاملی

4- زبان 2 : گرامر درس 3

5- فیزیک 2 : میدان مغناطیسی + مغناطیس و قطب‌ها

6- هندسه 2 : نیمسازهای زوایای داخلی و محاسبۀ طول آنها
رشته تجربی

1- زیست 2 : فصل 7 گفتار 3

2- دینی 2 : درس 11

3- شیمی 2 : غذای سالم + غذا،ماده و انرژی،گروه‌های عاملی

4- عربی 2 : درس 7

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : آهنگ تغییر

2- دینی 2 : درس 11

3- شیمی 2 : غذای سالم + غذا،ماده و انرژی،گروه‌های عاملی

4- عربی 2 : درس 7

5- فیزیک 2 : نیروی وارد بر ذره باردار
رشته تجربی

1- زیست 2 : فصل 7 گفتار 2

2- دینی 2 : درس 10

3- ریاضی 3 : بهینه‌سازی

4- زبان 2 : لغت-ریدینگ و کلوز درس 3

رشته ریاضی

1- هندسه 2 : قضیه سینوس و کسینوس ها

2- دینی 2 : درس 10

3- حسابان 1 : محاسبۀ حد توابع کسری

4- زبان 2 : لغت-ریدینگ و کلوز درس 3

5- فیزیک 2 : میدان مغناطیسی
رشته تجربی

1- زیست 2 : فصل 7 گفتار 1

2- فارسی 2 : درس 15

3- شیمی 2 : سرعت در واکنش های شیمیایی

4- عربی 2 : کل درس 6

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : مشتق پذیری

2- فارسی 2 : درس 15

3- شیمی 2 : سرعت در واکنش های شیمیایی

4- عربی 2 : کل درس 6

5- فیزیک 2 : مغناطیس و قطب های مغناطیسیرشته تجربی

1- زیست 3 : فصل 6 گفتار 3

2- فارسی 3 : درس 12

3- شیمی 3 : از ابتدای جامدهای یونی تا آخر فصل

4- ریاضی 3 : آهنگ تغییر

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : مشتق چپ و راست

2- فارسی 3 : درس 12

3- شیمی 3 : از ابتدای جامدهای یونی تا آخر فصل

4- هندسه 3 : سهمی
رشته تجربی

1- زیست 3 : فصل 6 گفتار 2

2- دینی 3 : درس 9

3- فیزیک 3 : از ابتدای بازتاب تا ابتدای شکست موج

4- زبان 3 : مطالعه واژگان - ریدینگ و کلوز درس 3

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : معادله خطوط مماس

2- دینی 3 : درس 9

3- فیزیک 3 : از ابتدای شکست موج تا ابتدای پراش

4- زبان 3 : مطالعه واژگان - ریدینگ و کلوز درس 3
رشته تجربی

1- زیست 3 : فصل 6 گفتار 1

2- فارسی 3 : درس 11

3- شیمی 3 : از ابتدای سازه های یخی تا اول جامدهای یونی

4- عربی 3 : قواعد درس 3

رشته ریاضی

1- حسابان 2 : تابع مشتق و مشتق تابع مرکب

2- فارسی 3 : درس 11

3- شیمی 3 : از ابتدای سازه های یخی تا اول جامدهای یونی

4- عربی 3 : قواعد درس 2
رشته تجربی

1- زیست 3 : فصل 5 گفتار 3

2- دینی 3 : درس 8

3- ریاضی 3 : مشتق پذیری و پیوستگی

4- زبان 3 : گرامر درس 2

رشته ریاضی

1- هندسه 3 : بیضی

2- دینی 3 : درس 8

3- حسابان 1 : مفهوم حد و فرایندهای حدی

4- زبان 3 : گرامر درس 2
فراآزمون ها


جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته ریاضی اینجا کلیک کنید.

جهت شرکت در فراآزمون لرنیتو : رشته تجربی اینجا کلیک کنید.
#ویدیوی_آموزشی#اساتید_برتر_ایرانی #لرنیتو_جهش_آزمون_آنلاین#آزمون_ساز#آزمون_ساز_آنلاین#آزمون_آنلاین#آزمون_ساز_همراه #لرنیتو#به_آسانی_امروز،_بیاموز#لرنیتو_بهترین_بانک_آزمون#لرنیتو_آزمون_ساز_برتر#لرنیتو_جهش_آموزش_آنلاین#لرنیتو_در_دسترس#لرنیتو_دنیای_آزمون #آزمون_هوشمند#آموزش_آسان#آموزش_هوشمند#بانک_آزمون#بانک_سوال #تست#سوالات_طبقه_بندی_شده#کتاب_درسی#دانلود_سوال#آموزش_هوشمند #کنکور#مولفین_برتر_ایرانی#مدارس_برتر_ایران#کارنامه_آزمون#تصحیح_هوشمند#‍‍‍‍‍‍‍پیش_آزمون